Ana Sayfa
Duyurular
2017-2018 Güz Dönemi Öğrenci Alımları Bilim Sınavları

2017-2018 Güz Dönemi Öğrenci Alımları Bilim Sınavları

Bilim sınavına katılacak öğrencilerimiz yanlarında belge olarak nüfus cüzdanı ve başvuru formu getirmesi yeterlidir. Sınavlarda kalem-silgi-kalemtraş dağıtımı olmayacaktır.

 

2017-2018 Güz Dönemi öğrenci alımları bilim sınavlarına girmeye hak kazanan öğrenciler ekte yer alan listelerde bölüm bazında ilan edilmiştir. İlgili programların alım yapacağı kontenjan sayısının üç katı kadar öğrenci bilim sınavına girmeye hak kazanmıştır.

Beden eğitimi programlarının bilim sınavları (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği II. Öğretim Tezli YL ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doktora) Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesinde 5 Temmuz 2017'de yapılacaktır. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Doktora programı bilim sınavı 11:30'da, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği II. Öğretim Tezli YL programı bilim sınavı 10:00'da yapılacaktır.

Diğer tüm programların bilim sınavları Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde (Hendek Yerleşkesi) 5 Temmuz 2017'de yapılacaktır. Hendek yerleşkesinde yapılacak sınavların saatleri ve sınıfları aşağıda yer almaktadır.

Saat 10:00’daki sınavlar

İngiliz Dili Eğitimi YL:                                      A Blok – 3111

BÖTE YL:                                                      A Blok – 3110

Sınıf Eğitimi YL:                                             A Blok – 3105

Sosyal Bilgiler Eğitimi YL:                               A Blok – 3106

Eğitimde Psikolojik Hizmetler YL:                    A Blok – 3107

Matematik Eğitimi YL:                                    A Blok – 3108

Fen Bilgisi Eğitimi YL:                                    A Blok – 3109

 

Saat 11:30’daki sınavlar

Fen Bilgisi Eğitimi DR:                                   A Blok – 3111

Eğitimde Psikolojik Hizmetler DR:                   A Blok – 3110

BÖTE DR:                                                     A Blok – 3105

Eğitim Programları ve Öğretimi YL:                  A Blok – 3106

Eğitim Yönetimi ve Denetimi YL:                     A Blok – 3107

Değerler Eğitimi YL:                                       A Blok – 3108

 

Saat 13:00’deki sınavlar

Yaşam Boyu Öğrenme YL:                             A Blok – 3109

 

Tezli Yüksek Lisans Programları Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES sınav puanının % 50 ’si, Lisans mezuniyet notunun (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) % 25 'i ve bilim sınavının % 25 ’i ( Yazılı sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur) dikkate alınarak saptanır. EABD Başkanlığınca yapılacak olan bilim sınav notu “100” üzerinden “50”nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.

 

Doktora Programları Başvurularının Değerlendirilmesi: ALES sınav puanının % 50 ’si, Yüksek Lisans Mezuniyet notunun  (4’lük sistem dışındaki mezuniyet notları YÖK Çevirim Tablosuna göre hesaplanır) % 25 ’i ve Bilim sınavı notunun % 25’i  (yazılı puanının % 12.5’i, sözlü puanının % 12.5’i) dikkate alınarak hesaplanır. (Bilim sınavına girmeyen aday başarısız sayılır ve bu sınavların mazereti yoktur.) Başarı notu minimum 2.75’tir. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir. YDS sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan muadil bir puan almış olmak  başvuru koşuludur. Dil puanları olmayanlar değerlendirmeye alınmaz. EABD Başkanlığınca yapılacak olan bilim sınav (yazılı ve sözlü sınav ortalaması) notu “100” üzerinden “50”nin altında olan adaylar başarısız sayılır. Başarı değerlendirme puanları 4 üzerinden ilan edilir.