Ana Sayfa
Öğrenci
Askerlik İşlemleri

Askerlik İşlemleri

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’na göre; lisansüstü öğrencilerinin sevk tehir işlemleri, öğrencilerin başvuruları üzerine yapılır.
Başvuruları bulunmayan öğrencilerin sevk tehir işlemi yapılmaz.
Kayıt tarihinde veya sevk tehiri talebi sırasında “BAKAYA” durumda olan öğrencilerin sevk tehiri yapılmaz.
Sevk tehirinin yapılabilmesi için öğrencilerin;

 • Askerlik Durum Belgesini (Askerlik Şubesi’nce düzenlenen belgenin aslını veya askerlik şubesince onaylanan kopyasını)
 • BAKAYA durumları mahkemece sonuçlandırılmış ve “KOVUŞTURMAYA GEREK OLMADIĞINA” dair karar alınmış durum belgesi aslı yada fotokopisini,
 • Askerlik İşlemleri Formu’nu doldurmaları ve Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekir (Askerlik İşlemleri Formu Öğrenci İşleri Sekmesinin Altında, Formlar Sekmesinde Yer Almaktadır).
Öğrencilerin başvuruları üzerine askere sevklerinin tehir edilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı’na veya Askerlik Şubelerinin bağlı bulunduğu Askeralma Bölge Başkanlığı’na Enstitümüzce sevk tehiri teklifi yapılır. Teklif yapılırken öğrencilerin yaş durumu (35 yaşın dolduğu yılın sonunu geçmemek üzere tehir işlemleri yapılabilir) ve yönetmelik çerçevesinde programın azami süresi dikkate alınır. (Azami Süre Yüksek Lisans Programları için 6 yarı yıl, Doktora Programları için 12 yarı yıl.)
Öğrenciler tecil başvurularının sonucunu WebOBİS’ten (Öğrenci Bilgi Sistemi) takip edebilirler.
Lisansüstü öğrenimin, sevk tehir süresi içerisinde bitmemesi durumunda öğrencilerin, daha önce yapılan sevk tehir süresinin bitimine 1 ay kala, ilgili Askeralma Bölge Başkanlıklarına iletilmiş olacak şekilde sevk tehirinin uzatılması için:
 • Askerlik İşlemleri Formunu’nu sayfasından indirerek doldurmaları ve Enstitü Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeleri gerekir.
 • Sevk Tehiri Son Başvuru Tarihleri:Celp dönemlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir. Son başvuru tarihleri geçtikten sonraki 15 gün içinde başvuru yapanların, sevk tehir işlemlerini bizzat takip etmeleri gerekir.Celp Dönemi Başvuru Tarihi
  Nisan  15 Aralık – 10 Şubat
  Ağustos  15 Nisan – 10 Haziran
  Aralık  15 Ağustos – 10 Ekim
Yapılacak olan askere sevk tehir işlemi, öğrenci statüsü (süresi) içinde geçerlidir. Herhangi bir nedenle üniversite ile ilişik kesilmesi durumunda (mezuniyet, kayıt sildirme, kayıt yenilememe, akademik başarısızlık, disiplin nedeni ile üniversiteden uzaklaştırılma veya öğrencinin yazılı başvurusu üzerine) askere gitmek için sevk tehirinin iptali Enstitümüz tarafından en geç 15 gün içinde ilgili birime bildirilerek, sevk tehirinin iptali istenir. İzin alan (kayıt donduran) öğrencilerin sevk tehirleri iptal edilmez. Ancak öğrencinin talep etmesi halinde sevk tehir işlemi uzatılarak gerçekleştirilir. Programda kayıtlı iken askere gitmek isteyen öğrenciler sevk tehiri iptal işlemlerinin ardından Askerlik Şubelerinden alacakları “sevk evrakı” ve Enstitü Müdürlüğüne hitaben yazacakları dilekçe ile (dilekçe örneği internet sayfamızda mevcuttur) başvuruda bulunarak askerlik süresince kayıtlarının dondurulması talebinde bulunmalıdırlar. Aksi halde bu öğrencilerin askerlik süresinde kayıt yenileme işlemlerini yapmadıkları için kayıtları silinir. Kayıt dondurarak askere gitmiş olan öğrenciler askerden döndükten (Tezkere tarihinden) itibaren 1 ay içerisinde tekrar dilekçe ile Enstitümüze başvuruda bulunarak kayıtlarının açılması talebinde bulunmalıdırlar. Lisansüstü öğrencilerden programdan ilişiği kesilenlere (akademik başarısızlık, kayıt yenilememe vb.) üniversite ile ilişiklerinin kesildiğine dair [ .........@sakarya.edu.tr ] uzantılı e-posta adreslerine bilgilendirme yapılır. Öğrenciler adres ve kimlik bilgilerindeki değişiklikleri Enstitümüze bildirmekle yükümlüdürler.